Kavlı Söve KaviPol
Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar
Yangın Yalıtımı İle İlgili Yürürlükteki Standart ve Mevzuatlar
Yapılarda yangın güvenliği ile ilgili tüm Avrupa’da geçerli olan yeni bakış açısı nedeniyle son yıllarda yapılan çalışmalarda, test ve performans tespiti ve sınıflandırma prosedürlerine ağırlık verilmiştir. Oluşturulan bu standartlar her tür yapı malzemesine uygulanarak, bu malzemelerin yangın karşısındaki davranışlarını ortaya koyuyor. AB’de yangın yalıtımında kullanılan Özel mastikler, harçlar, ısıyla genleşen malzemeler dâhil olmak üzere hiçbir malzemenin; test, işaretleme ye etiketleme prosedürlerini de kapsayan karakteristik bilgilerinin tarif edildiği ürün standartları bulunmuyor.
 
Genel olarak yangın yalıtım malzemeleri ile ilgili Avrupa’da herhangi bir ürün standardının hazırlanmasına yönelik bir çalışma henüz yok. Yangın yalıtım malzemelerinin aynı zamanda ısı geçişine de direnç göstermesi gerektiğinden; hem yangın yalıtımı hem de ısı yalıtımı fonksiyonlarına sahip olan malzemelerinin yangın yalıtımı yönüyle ürün standartları bulunmuyor.
 
AB’de oluşturulan ölçüm standartları AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında birebir tercüme edilerek Türk Standardı olarak yayımlanıyor. Yangın yalıtımı ürünlerine yönelik Avrupa standardı hazırlanması durumunda, TSE tarafından uyumlaştırılacak ye hayata geçirilecektir. Yangın yalıtımı ile ilgili bazı standart ye mevzuatlar, aşağıda liste halinde yerilmiştir;
 
TS EN 13501–1 (23.12.2003): Yapı Mamulleri ye Yapı Elemanları – Yangın Sınıflandırması – Bölüm 1: Alev Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma”
 
TS ISO TR 11925–1 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 1: Tutuşabilirlik Kuralları
 
TS EN ISO 11925–2 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney
 
TS ISO 11925–3 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 3: Çok Alev Kaynağıyla Deney
 
TS EN ISO 9239–1 (17.01.2005): Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri – Bölüm 1: Radyant Isı Kaynağı Kullanılarak Yanma Özelliğinin Belirlenmesi
 
TS EN 13238 (29.11.2001): Bina Ürünlerinin Yangın Deneylerine Reaksiyonu – Tabakaların Seçimi için Genel Kurallar ye Şartlandırma İşlemleri
 
TS EN 13823 (11.11.2002): Yapı Ürünleri İçin Yangına Tepki Deneyleri – Tek Bir Yakma Unsuru İle Termal Etkiye Maruz Kalan Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri
 
TS EN ISO 13943 (18.03.2002): Yangın Güvenliği – Terimler Ve Tarifleri
 
TS 1913 EN ISO 1716 (17.01.2005): Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini
 
TS EN ISO 1182 (09.03.2006): Yapı Malzemeleri - Yangın Dayanımı Deneyleri - Yanmazlık Deneyi
 
TS EN 1365–1 (07.02.2002): Yangına Dayanıklılık Deneyleri - Yük Taşıyıcı Elemanlar İçin- Bölüm 1: Duyarlar
 
TS EN 1365–2 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri - Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm
2: Döşemeler ye Çatılar
 
TS EN 1365–3 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri - Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm 3: Kirişler
 
TS EN 1365–4 (05.04.2001): Taşıyıcı Elemanların Yangına Dayanıklılık Deneyi - Bölüm 4: Kolonlar
 
TS EN 1634–1 (29.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Kapı ye Kepenkler-Bölüm 1: Yangın Kapıları ye Kepenkleri
 
TS EN 1634–3 (16.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyi-Kapı ye Kepenkler-Bölüm 3: Duman Kontrol Kapıları ye Kepenkleri
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Poliüretan ısı su ses izolasyonu
- Poliürea suve çatı izolasyon ve tadilatları
- Mebran su izolasyonu
- Sürme su izolasyonu
- Dış cephe mantolama ve söve uygulamaları
- Çatı izolasyon ve tadilatları
- Çatlak ve temel izolasyonları
- Taş yünü malzeme ve uygulamaları
- Üretim Tesisleri
- Mantolama
- Polyürea Zemin Kaplama
- Polyürea Nedir?
- Polyürea Su Yalıtımı
- Polyürea Nerelerde Kullanılır?
- Polyürea Teknik Özellikler
- Sprey Poliüretan Mantolama
- EPS Karbonlu Mantolama
- Mantolama Nasıl Yapılır?
- EPS Sistem Mantolama
- Sprey Poliüretan Teknik Özellikler
 
 
Pro WEB