Kavlı Söve KaviPol
Polyürea Teknik Özellikler
Polyürea Teknik Özellikler
Polyurea /elastomer izosiyanat ve reçine karışım maddelerinin reaksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. İzosiyanat doğada aromatik veya alifatik olarak bulunabilir. Aynı zamanda monomeri polimer veya izosiyanat tepkimesinin yarı prepolimer veya prepolimer gibi herhangi bir varyantı olabilir. Prepolimer ya da yarı prepolimer amin uç gruplu polimer reçine veya hidroksil uç gruplu polimer reçineden oluşabilir.

Reçine blendi amin uç gruplu polimer reçineden ve/veya amin uç gruplu zincir uzatıcılardan oluşmalıdır. Amin uçlu polimer reçine herhangi bir kasıtlı polimer parçası bulunduramaz. Tüm hidroksiller amin uç gruplu polimer reçineye tamamlanmamış dönüşümün sonucunda oluşur.
 
Reçine karışımı aynı zamanda katkı maddeleri veya birincil olmayan komponentler de içerebilir. Bu katkı maddeleri bir polyol taşıyıcısının içine önceden yerleşmiş pigmentler gibi hidroksiller içerebilir. Normalde, reçine karışımı katalizör içermez.
 
POLYUREA TEKNİK BİLGİ:
 
Sistem Tanımı: Poliol bileşen : İzosiyanat ve reaktif amin katalist karışımıdır. Izo Bileşen :Difenilmetan dizosiyanat (MDI)-Iso 136/75
 
Sistem Tanımı: B-komponenti (İzosiyanat) solunum organları, gözleri ve deriyi tahriş edicidir. Solunduğunda, deri ile temasta alerjik etki yapabilir. MDI solunduğunda zararlıdır. Bu malzemelerin üretimi sırasında Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilmiş olan gerekli ölçümler not edilmelidir. Bu işlem diğer komponentlerin kullanımında olduğu kadar A sistemi (poliol) kullanımında oluşabilecek tehlikeler içinde uygulanmalıdır. “İzosiyanatın güvenli kullanımı” eğitim programımızı kullanın.
 
    Birim
    Poliol-Bileşen
    Iso-Bileşen
    Yöntem
 
    Yoğunluk (25 °C)
    g/ cm³
    1,00
    1,11
    DIN 51 757
 
    Viskozite (25 °C)
    mPa.s
    220
    800
    DIN 53 018
 
    Depolama Kararlığı (20-25°C)
    Ay
    6
 
    Fiziksel ve kimyasal özellikleri:
 
    Form: sıvı
    Renk: sarımsı
    Koku: amin benzeri
    pH değeri: 8 - 10 (20 °C)
    Katılaşma sıcaklığı: < 0 °C
    Kaynama noktası: 306 °C
    Parlama noktası: > 150 °C (DIN 51758)
    Tutuşma sıcaklığı: > 250 °C
    buhar basıncı: < 10 mbar (20 °C)
    Yoğunluk: 1,02 g/cm3 (20 °C)
    Suda çözünebilirlik: kısmen çözünebilir
    Su ile karışabilirlik: kısmen karışabilir
    Vizkozite, dinamik: 300 mPa.s (25 °C)
 
    Maruz Kalma Sınırları ve Kişisel Korunma:
 
    İş yeri kontrolü sınır parametreleri içeren bileşenler
 
    hiçbir/yok
 
    Kişisel korunma donanımları
 
    Solunum koruması:
    Havalandırma yetersiz ise solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 Tip P2, filtreleme kapasitesi orta
    (daha az toksik maddelerin katı ve sıvı partikülleri).
 
    El koruması:
    Uzun süreli doğrudan teması için de uygun olan kimyasal koruyucu eldiven(EN 374)(Tavsiye edilen:
    Koruyucu indeks 6, EN 37 4 göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen): Örneğin nitril
    kauçuk (0.4 mm), kloropren kauçuk (0.5 mm), bütil kauçuk (0.7 mm) ve diğer
 
    Göz koruması:
    Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)
 
    Genel güvenlik ve hijyen önlemleri:
    Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave
    olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir. Kullanım sırasında, yiyecek ve içecek tüketmeyin,
    sigara içmeyin.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Poliüretan ısı su ses izolasyonu
- Poliürea suve çatı izolasyon ve tadilatları
- Mebran su izolasyonu
- Sürme su izolasyonu
- Dış cephe mantolama ve söve uygulamaları
- Çatı izolasyon ve tadilatları
- Çatlak ve temel izolasyonları
- Taş yünü malzeme ve uygulamaları
- Üretim Tesisleri
- Mantolama
- Polyürea Zemin Kaplama
- Polyürea Nedir?
- Polyürea Su Yalıtımı
- Polyürea Nerelerde Kullanılır?
- Sprey Poliüretan Mantolama
- EPS Karbonlu Mantolama
- Mantolama Nasıl Yapılır?
- EPS Sistem Mantolama
- Sprey Poliüretan Teknik Özellikler
- Poliüretan Sert Köpük Nasıl Oluşur?
 
 
Pro WEB